Työhyvinvointipulssi –kyselyn tulokset

7. / 111 §

Työhyvinvointipulssi –kyselyn tulokset

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos toteutti keväällä 2020 lyhyen henkilöstön hyvinvointia mittaavan kyselyn.

Kyselyn tarkoituksena on toimia väliarviointina varsinaisten työilmapiiri-kyselyjen välillä.

Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Petri Lumijärvi, yksikön johtaja , puhelin: 09 310 22418

petri.lumijarvi@hel.fi