Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 145 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

20.8.2019, 42 §
Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankintamenettely keskeyttäminen

22.8.2019, 43 §
Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ostolaskujen, muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisessä

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

12.8.2019, 45 §
Taidemuseon taidehankinta galleria Ramiken LLC

12.8.2019, 46 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

Yleiset kulttuuripalvelut, kumppanuuspäällikkö

16.8.2019, 11 §
Taide- ja kulttuuriavustukset Helsinki Biennaalin ideahaun jatkovalmisteluvaiheeseen valituille

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäinen nuorisotyö, kumppanuuspäällikkö

12.8.2019, 47 §
European Youth Parliament Finland - EYP Finland ry

12.8.2019, 48 §
Helsingin Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kuljetusavustushakemus

12.8.2019, 49 §
Helsingin Vasemmistonuoret ry:n kuljetusavustushakemus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi