Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1. / 39 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Terhi Peltokorven ja Nita Austeron sekä varatarkastajaksi Petrus Pennasen.

Käsittely

Päätös esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan: pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Terhi Peltokorpi ja Nita Austero sekä varatarkastajaksi Petrus Pennanen.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Sandra Hagmanin ja Iida Haglundin sekä varatarkastajaksi Petrus Pennasen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

puheenjohtaja
Nuutti Hyttinen