Kokouksessa jätetyt aloitteet

12. / 90 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Talousarvioaloite

  • valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite varojen saamisesta eteläisen Helsingin ulkokuntosalilaitteiden hankkimiseen

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Pilvi Torstin aloite Helsingin pormestarimallin ja johtamisjärjestelmän arvioinnista
  • valtuutettu Pilvi Torstin aloite laajan seikkailulabyrintin rakentamisesta Talvipuutarhan ulkoalueelle
  • valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite varhaiskasvatuksen ulkovaatetuksen suunnittelun aloittamisesta
  • valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite kansalaisuuden saaneen uussuomalaisen kunnioittamisesta omalla puulla
  • valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite liikennekaupunkitoiminnan aktivoinnista liikennekäyttäytymisen oppimiseksi
  • valtuutettu Laura Finne-Elosen aloite kännyköiden käytön ohjeistuksen yhtenäistämiseksi Helsingin kouluissa

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje