Ilmoitusasiat

7. / 21 §

Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Käsittely

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke

Keskustelu aiheeseen liittyvistä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteistyö

Tarkastuslautakuntien puheenjohtajista koostuvassa ohjausryhmässä sovittiin 27.2.2020, että vuonna 2020 jatketaan arviointiyhteistyötä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke

Keskustelu aiheeseen liittyvistä mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä