Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

18. / 829 §

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.11.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

338 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

339 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

340 §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

341 §, Vantaan ratikan yleissuunnitelma ja toteuttamissuunnittelu

Kaupunginhallitus lähettää Vantaan kaupungille kaupunginvaltuuston 27.11.2019 pöytäkirjanotteen Helsingin kaupungin lausuntona otsikkoasiassa.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vantaan kaupungille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, liikenneliikelaitokselle, Liikenneliikelaitoksen johtokunnalle ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

342 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Tapaninkylä, Malmi ja Viikki)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

343 §, Sörnäisten Kalasataman (Nihti) asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12576)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Satama Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi aluerakentaminen, asuminen ja investoinnit –yksikölle, asemakaavoitukselle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

344 §, Kulosaaren Ståhlberginkuja 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12593)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja hyväksymispäätöstä pyytäneelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kulttuuriperintöyksikölle ja asemakaavoitukselle.

345 §, Valtuutettu Nelli Ruotsalaisen aloite LHBTIQ-turvapaikanhakijoiden majoitustilanteen saatavuuden ja turvallisuuden takaamiseksi

346 §, Valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloite kaupunginvaltuuston kokousten tulkkauksesta viittomalla

347 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ympäristölle haitallisten käytäntöjen selvittämisestä Helsingissä

348 §, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille

349 §, Valtuutettu Petra Malinin aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen vähentämisestä

350 §, Valtuutettu Jussi Niinistön aloite Maailman rauha -patsaan siirtämiseksi Hakaniemenrannasta Lenininpuistoon

351 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kontulan metroaseman graffitien valaisemisesta

352 §, Valtuutettu Fatim Diarran aloite muovin keräysastioista Helsingin puistoihin

353 §, Valtuutettu Kati Juvan aloite koristepensaiden ja puistopuiden kartoittamisesta ja nimeämisestä

354 §, Valtuutettu Björn Månssonin aloite kumppanuudesta Ilmailumuseon kanssa

355 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite toimenpideohjelmasta koulukiusaamisen kitkemiseen

356 §, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite pienten koululaisten iltahoidosta vuorotyöläisten lapsille

357 §, Valtuutettu Johanna Laisaaren aloite nuorisopsykiatrian sairaanhoitajien palkkaamisesta yläkouluihin

358 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite avoimesta urheilupuistosta Töölönlahden kulttuurikäytävän jatkeeksi

359 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite siirrettävästä tapahtumalavasta kaupunginosayhdistysten käyttöön

360 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruokavaihtoehtojen lisäämisestä leikkipuistoruokailussa

361 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite perheiden palvelujen kehittämisestä

362 §, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite matalan kynnyksen vanhemmuusvalmennuksen lisäämisestä

Ei toimenpiteitä.

363 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet (26 - 31) kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna