Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

12. / 81 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 8.4.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 6.4.2020 § 239 asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 14:

===
liikenneliikelaitos 2.4.2020
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 6.4.2020 § 32 asia/2

Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen jäsenen nimeäminen

Koja 6.4.2020 § 33 asia/3

Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen jäsenen nimeäminen

Linkki pöytäkirjaan

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi