Pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. / 214 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Ilkka Taipale ja Teija Makkonen sekä varalle valtuutetut Marcus Rantala ja Mari Holopainen.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi valtuutetut Ilkka Taipale ja Teija Makkonen sekä varalle valtuutetut Marcus Rantala ja Mari Holopainen.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje