Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 247

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Alviina Alametsän ym. aloite sateenkaaritien toteuttamisesta
  • valtuutettu Otto Meren ym. aloite kantakaupungin 24 h -pysäköintipaikkojen muuttamisesta maksullisiksi
  • valtuutettu Pia Pakarisen ym. aloite sähköpotkulautojen ajonopeuden alentamisesta Helsingin keskustassa

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje