Hankinta, Raide-Jokerin kaluston tilaaminen, Liikennelaitosliikelaitos (HKL)

HEL 2016-011453
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 148 §

Matalalattiaraitiovaunujen (NRV2020) lisätilauksien 28 ja 29 hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyvät lisätyöt 28 ja 29 Transtech Oy:ltä tarjouksien 4.9.2020 ja 7.9.2020 mukaisesti yhteensä enintään 717.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n toimitusjohtajan tilaamaan tarvittavia lisätöitä enintään 2.200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n johtokunta oikeutti 1.11.2016, 177 §, HKL:n käyttämään Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2 ja oikeutti HKL:n tilaamaan suorahankintana Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten yhteensä 29 kappaletta raitiovaunuja niin, että hankinnan kokonaiskauppahinta on enintään 100.500.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyviä lisätöitä yhteensä enintään 2.600.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Nyt päätettävät lisätilaukset:

 • lisätilaus 28 (TRN.MLRV03.343 - USB pistokkeiden lisääminen sarjavaunuihin), yhteensä enintään 119.000,00 euroa (alv 0%) / 28 raitiovaunua.
 • lisätilaus 29 ( TRN.MLRV03.342 - Hiekkasäiliöiden ulkopuolinen täyttö sarjavaunuihin), yhteensä enintään 598.500,00 euroa (alv 0%) / 28 raitiovaunua.

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Toimitusjohtajan päätös 67 §, 21.12.2017: 1.474.940,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 115 §, 7.12.2018: 205.915,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 29 §, 22.2.2019: 92.338,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 61 §, 2.4.2019: 117.465,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 90 §, 13.6.2019: 33.215,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 114 §, 13.8.2019: 23.400,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 33 §, 17.2.2020: 44.554,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 96 §, 25.6.2020: 398.510,00 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausten 1-29 arvo on yhteensä enintään 3.107.837,00 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 23.12.2016 hintatasossa ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 2.409.663,00 euroa (alv 0 %).

Hankepäätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2016, 239 §, Raide-Jokerin raitiovaunukaluston hankesuunnitelman niin, että

 • Raide-Jokeri -linjan liikennöintiä varten hankitaan enintään 29 kappaletta kahteen suuntaan ajettavia, 35 metriä pitkiä raitiovaunuja
 • hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat ja varaukset, on yhteensä enintään 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv) kustannustasossa 7/2016
 • hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen Raide-Jokeri -linjan valmistumisen edellyttämässä aikataulussa vuoteen 2021 mennessä.
Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 25.06.2020 § 96

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyvän lisätyön lisätilaukset 23-27 Transtech Oy:ltä tarjouksen mukaisesti yhteensä enintään 398.510,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Liikenneliikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 177 §, 1.11.2016 päättänyt oikeuttaa HKL:n käyttämään Transtech Oy:n kanssa

24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2 ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana Transtech Oy:ltä RaideJokerin liikennöintiä varten yhteensä 29 kappaletta raitiovaunuja niin, että hankinnan kokonaiskauppahinta on enintään 100.500.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen kalustohankintaan liittyviä lisätöitä yhteensä enintään 2.600.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

HKL ja Transtech ovat Sovintosopimuksessa 7.10.2019 sopineet kyseisten lisätilausten tilaamisesta. Nyt tilattavien lisätöiden kustannuksiin ei sovelleta indeksikorotuksia.

Nyt päätettävä lisätilaus:

Keulan muotoilun lisätilaukset 23-27, jotka koostuvat seuraavista muutoksista:

 • Ohjaamon ilmastointilaitteen siirto
 • Etunäytön muutos kaarevaksi
 • Tuulilasin muutos
 • Tuulilasin pyyhkijöiden muutos
 • Logopaneelin avausmekanismin muutos

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Toimitusjohtajan päätös 33 §, 17.2.2020: 44.554,00 euroa (alv 0%)
Toimitusjohtajan päätös 67 §, 21.12.2017: 1.474.940,00 euroa (alv 0
%)
Toimitusjohtajan päätös 115 §, 7.12.2018: 205.915,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 29 §, 22.2.2019: 92.338,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 61 §, 02.04.2019: 117.465,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 90 §, 13.06.2019: 33.215,00 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös 114 §, 13.08.2019: 23.400,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen lisätilausten 1-27 arvo on yhteensä enintään 2.390.337,00 euroa (alv 0 %) hankintasopimuksen allekirjoituspäivän 23.12.2016 hintatasossa ja lisätilausvaltuutusta on jäljellä 209.663,00 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 17.02.2020 § 33

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 13.08.2019 § 114

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 13.06.2019 § 90

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 02.04.2019 § 61

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 22.02.2019 § 29

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 07.12.2018 § 115

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 21.12.2017 § 67

01.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Lisätiedot

Marko Tuomela, projektipäällikkö, puhelin: 310 35738

marko.tuomela@hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 14.06.2018 § 104

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti käyttää Transtech Oy:n (Transtech) kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen (Hankintasopimus) mukaisen toimitusoption nro 3 osittain ja oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) hankkimaan kymmenen (10) matalalattiaista nivelraitiovaunua NRV 2010, jotka ovat yhteen suuntaan liikennöitäviä ja yhdellä ohjaamolla varustettua vaunutyyppiä A (keskustaraitiovaunu), yhteensä enintään 24.743.990 euron (alv 0 %) kokonaishintaan (kustannustaso II/2010 ja 9/2010, indeksiluvut 1563 ja 113,8).

Lisäksi johtokunta päätti nyt tehtävään hankintaan liittyen oikeuttaa HKL:n suorittamaan Transtechille Hankintasopimuksen perusteella tuotannon keskeytymisestä (toimitusoption nro 1 ja nyt hankittavan optiosarjan välillä) kertakorvauksena yhteensä enintään 480.000,00 euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan ko. kymmeneen (10) raitiovaunuun samat lisä- ja muutostyöt Hankintasopimuksen mukaisin entisin ehdoin, jotka on aikaisemmin tilattu perussarjan ja optiosarjan nro 1 raitiovaunuihin niin, että näiden lisä- ja muutostöiden kokonaishinta on yhteensä 0,75 milj. euroa (kustannustaso 11/2010 ja 9/2010) kuitenkin niin, että aiemmin tilattuihin lisä- ja muutostöihin sisältyneitä kertakustannuksia ei enää tarvitse suorittaa.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan raitovaunuihin varaosia Hankintasopimuksen varaosahinnaston yksikköhintojen mukaisesti yhteensä enintään 1,0 milj. euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan hankinnassa lisä- ja muutostöitä ja/tai lisävaraosia enintään 1,22 miljoonan euron (alv 0%) määrään saakka.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Teemu Niippa, kalustoinsinööri, puhelin: 310 35916

teemu.niippa@hel.fi

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 199

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti käyttää Transtech Oy:n kanssa 24.3.2011 tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 1 ja oikeuttaa HKL:n hankkimaan suorahankintana Transtech Oy:ltä yhteensä 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metriä pitkiä raitiovaunuja niin, että arvonlisäveroton kokonaishankintahinta, jossa on otettu huomioon varaosat, on yhteensä enintään 57,3 miljoonaa euroa kustannustasossa 09/2016 (indeksi 1,0714).

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan hankinnassa lisä- ja muutostöitä enintään 2,7 miljoonan euron arvonlisäverottomaan hintaan.

01.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Ollipekka Heikkilä, kehittämispäällikö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.10.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Marko Tuomela, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35738

marko.tuomela@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi