Tarkastuslautakunnan kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito

HEL 2017-006489
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 35 §

Tarkastuslautakunnan kokouksen peruminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti perua kokouksensa 16.4.2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Mikäli arviointikertomus tulee hyväksytyksi tässä kokouksessa, kokous 16.4.2019 voidaan peruuttaa tarpeettomana.

Sulje

Tarkastuslautakunta 20.11.2018 § 84

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi