Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Paloheinän kirjaston siivouspalveluiden minikilpailutus H077-17

HEL 2017-010161
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 31

Paloheinän kirjaston siivouspalveluiden option käyttöönotto, Palmia Oy

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti, että siivouspalvelujen hankintasopimusta Palmia Oy:n kanssa jatketaan ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021.

Päätöksen perustelut

Paloheinän kirjastolla on siivoussopimus Palmia Oy:n kanssa ajalle 1.1.2019 - 31.12.2019. Sopimuksessa on optiomahdollisuus kahdelle vuodelle ajaksi 1.1.2020 - 31.12.2021.

Nykyinen sopimus on toiminut molempien osapuolten mukaan hyvin, joten tilaajan puolelta on tarkoituksenmukaista jatkaa sopimusta palveluntuottajan kanssa, jonka laatutasoon ollaan tyytyväisiä.

Päätös tullut nähtäväksi 16.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Sari Jovero, kirjastonjohtaja, puhelin: 09 310 85667

sari.jovero@hel.fi

Päättäjä

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja