KASKO, kahdennettuun palomuuriin hallintapalvelun hankinta

HEL 2017-012201
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

KASKO, kahdennettuun palomuuriin hallintapalvelun hankinta

Tietohallintopäällikkö

Päätös

1. KASKOn kahdennettuun palomuuriin (Paloalto 5060) hallintapalvelun (2284 €/kk) ja Security Governance –palvelun (1225 €/kk) 12 kk Elisan omistamalta Santa Monica Networksiltä.

2. Paloalto ympäristön läpikäyntiä ja dokumentointi (hinta 5400 €).

Kokonaiskustannukset ovat enintään 48 000 € (ALV 0%).

Palvelu kustannetaan Tietohallintopalveluiden tililtä 459200, sisäinen tilausnumero 1483000014, Tietohallintopalvelu, Hallinto ICT.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopalvelut ulkoistaa palomuurin hallintapalvelun ja tietoturvapalvelun 12 kuukaudeksi Santa Monica Networks Oy:lle.

Santa Monica Networks Oy on Elisa Oyj:n omistama ja toimittaa palomuuripalvelua Elisan Oyj:n alihankkijana kaupungin tietoliikenteen ja Elisan Oyj:n väliseen tietoliikennesopimukseen.

Tämä sopimus tullaan liittämään Elisan Oyj:n ja KASKON väliseen tietoliikenteen toimialasopimukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 18.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kalle-Ville Kosteila, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 86313

kalle.kosteila@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Tarjous 20172491 - Paloalto ympäristön kartoitus.
2. Tarjous 20172490 - Paloalto hallintapalvelu.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.