Valtuutettu Mai Kivelän aloite kaupungin ateriatarjonnan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013536
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 375 §

V 13.6.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite kaupungin ateriatarjonnan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mai Kivelän aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Mai Kivelä ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että osana ilmastonmuutoksen kunnianhimoista torjuntaa Helsinki vähentää ruoan ilmastovaikutuksia tarjoamalla kaikissa kaupungin ruokapalveluissa joka aterialla vegaanisen päävaihtoehdon.

Helsingin kaupungin organisaatiossa ja kaupunkikonsernissa merkittävimmät toimijat aloitteen näkökulmasta ovat sosiaali- ja terveystoimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Palvelukeskus Helsinki ja Palmia Oy.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Vegaaniruokailusta ei ole sosiaali- ja terveystoimialalla erikseen linjattu, mutta vegaanisen ruokavalion mukainen ateriavaihtoehto järjestetään sen tarpeesta ilmoittaville asiakkaille, asukkaille ja potilaille.

Sosiaali- ja terveystoimialalla asiakkaiden, asukkaiden ja potilaiden ruokailun suunnittelua (ateriat, ruokalistat, tuotevalikoimat, ruokaohjeet ja raaka-aineet) sekä toteutusta (valmistusmenetelmät ja toimintatavat) määrittävät soveltuvin osin mm. seuraavat suositukset:

- Ikääntyneiden ravitsemussuositukset, VRN 2010- Ravitsemushoito, Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin, VRN 2010- Suomalaiset ravitsemussuositukset, terveyttä ruoasta VRN 2014

Sosiaali- ja terveystoimialalla toteutetaan seuraavia kasvispainotteisia ruokavalioita: kasvisruokavalio (lakto-ovo-vegetaarinen), kala-siipikarja-kasvisruokavalio sekä kala-kasvisruokavalio.

Mainittuja ruokavalioita tarjotaan eettisistä, uskonnollisista tai terveydellisistä syistä kasvisruokaa haluaville asiakkaille, asukkaille ja potilaille. Yleisin on lakto-ovo-vegetaarinen ruokavalio, joka sisältää kasvikunnan tuotteiden lisäksi maitovalmisteita ja kananmunaa. Myös laktovegetaarinen eli kananmunaa sisältämätön ruokavalio on vaihtoehtona.

Sairaalapotilaille ja asukasruokailussa on mahdollista tarjota lakto-ovo-vegetaariseen ruokavalioon pohjautuvaa vegaaniruokaa eläinperäisiä ainesosia poistamalla. Sairaalassa tai asukkaille tarjottavan vegaaniruokavalion ravitsemuksellinen laatu ei kuitenkaan ole taattu, joten vegaaniruokavalio vaatii ravitsemusterapeutin konsultaatiota ja ruokavalion täydentämistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa on vegaaninen ateriavaihtoehto tarjottu vuodesta 2003 ja varhaiskasvatuksessa 18.1.2018 alkaen niille ruokailijoille, jotka ovat ilmoittaneet vegaaniruokavalion tarpeesta.

Opetuksen toimipisteissä on päivittäin tarjolla ateriavaihtoehtona ja ruokailijan vapaasti otettavissa kasvispääruoka lisäkkeineen. Ruokalistan kasvispääruoista monet ovat vegaaneille soveltuvia ilman erillisvalmistusta. Kasvispääruoka on ollut ateriavaihtoehtona päivän kala- tai lihapääruoan rinnalla syyslukukaudesta 2007.

Vuodesta 2010 kouluissa, lukioissa ja oppilaitoksissa kasvisruokapäivä on toteutettu kerran viikossa. Tarjolla on kaksi (2) kasvispääruokaa lisäkkeineen. Myös varhaiskasvatuksessa on kerran viikossa vastaava kasvisruokapäivä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruokapalveluissa kasvisruokalistan suunnittelu perustuu ravitsemussuositusten mukaisesti lakto-ovo-vegetaariseen ruokavalioon [Terveyttä ruoasta (VRN 2014), Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokasuositus (VRN 2017) ja terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (VRN 2018)].

Toimialan kaikissa kasvisruoissa käytetään monipuolisesti hyviä kasvisproteiineja sisältäviä raaka-aineita. Ruokatuotteiden mieluisuus ja hyväksyttävyys ovat keskeisiä tuotevalikoimien suunnittelun periaatteita.

Päivittäin aterian lisäkkeenä on monipuolisesti ja vaihtelevasti erilaisia kasviksia, jotka tarjotaan pääsääntöisesti erikseen komponentteina. Tarjoilutapa on lisännyt kasvisten käyttöä toimialan eri asiakasryhmien ruokapalveluissa.

Palvelukeskus Helsinki

Palvelukeskus Helsinki toimii ateriapalvelujen tuottajana noin 500 toimipisteessä kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja hoitoalan paikoissa sekä toimittaa lisäksi Pakkalan tuotannosta päivittäin noin tuhat kotiateriaa ja ruokaa noin sataan muuhun toimipisteeseen. Päivittäisiä ruokahetkiä on noin satatuhatta. Vastuullisuus on Palvelukeskus Helsingin tärkeimpiä strategisia painopisteitä.

Palvelukeskus Helsingin ruokalistatarjoamaa kehitetään yhteistyössä toimialojen kanssa noudattaen eri asiakaskunnille tehtyjä ruokasuosituksia. Kasvisruokavaihtoehto on ollut jo vuosia vapaasti valittava vaihtoehto kaikissa asiakasryhmissä. Lisäksi vuoden 2018 alusta on päiväkodeissa ollut mahdollisuus valita vegaaniruokalista, mikäli sitä noudatetaan myös kotona. Tällä hetkellä vegaaniruokalistaa noudattaa noin 50 lasta noin kolmestakymmenestä tuhannesta lapsesta (noin 0,2 %). Palvelukeskus panostaa jatkuvasti uusien reseptien, ruokalistojen ja esillepanon kehittämiseen ja tukee siten asiakaskunnan ruokakasvatusta entistä terveellisempiin ja ympäristöystävällisempiin ruokailutottumuksiin.

Ilmastonmuutoksen torjuntaa edistää myös hyvä ruokalogistiikka, jota tukevat elintarvike- ja kuljetuskilpailutuksissa käytettävät asiaa koskevat kriteerit. Palvelukeskus Helsinki kehittää jatkuvasti omaa toimintaa siten, että se pyrkii systemaattisesti optimoimaan ruokakuljetukset. Kaupunki voi edistää kestävää kehitystä panostamalla uusiutuvaan energiaan, vedenkäyttöön sekä kierrätystä ja jätteiden lajittelua painottaviin jätehuollon palveluihin, joita ruokapalvelut käyttävät kaupungin eri tiloissa.

Palvelukeskus Helsinki osallistuu aktiivisesti kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa edistäviin hankkeisiin sekä kaupungin sisäisten että ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällaisten hankkeiden tavoitteena ovat mm. ruokahävikin vähentäminen, ylijäämäruoan hyödyntäminen, uusien (kasvis)proteiinilähteiden kehittäminen sekä osallistuminen yhteisiin elintarvikealan ekosysteemeihin, joiden tavoitteena on lisätä kiertotaloutta.

Palmia Oy

Palmian henkilöstöravintoloissa on päivittäin tarjolla useita ruokavaihtoehtoja, ja Palmia pyrkii kasvisten käytön lisäämiseen tarjoamalla maukkaita ja täysipainoisia kasvisruokia ja -lisäkkeitä.

Palmian ravintoloiden ruokalistarungossa on joka päivälle määritelty kasvisruoka- ja vegaaninen vaihtoehto. Toimipaikka voi asiakaskuntansa mukaan valita, kumman toteuttaa. Ravintoloiden kokoustuote- ja edustusmenuissa on valittavana vegaanivaihtoehtoja.

Vegaanien osuus Palmian ravintoloissa ruokailevista on vielä toistaiseksi vain noin 0,5 %. Kasvissyöjiä ruokailijoista on 7-8 %.

Kaupunginhallitus toteaa, että vegaaninen ateriavaihtoehto on nykyisin saatavilla lähes kaikissa kaupungin ruokapalveluissa niille ruokailijoille, jotka ovat ilmoittaneet vegaaniruokavalion tarpeesta.

Kaupunki pyrkii ruoka- ja ateriapalveluja tilaavien ja tuottavien organisaationsa osien toiminnassa ottamaan huomioon ilmastonmuutoksen torjunnan koko ruokaketjun ilmastovaikutuksia vähentämällä.

Vegaanisten ja kasvispainotteisten ateriavaihtoehtojen tarjoamisen sekä näitä ruokavalioita edistävän ruokakasvatuksen ohella kaupunki torjuu ilmastonmuutosta mm. kehittämällä ruokalogistiikkaa, vähentämällä ruokahävikkiä sekä panostamalla ruokaketjussaan uusiutuvaan energiaan ja jätteiden lajittelua painottaviin jätehuollon palveluihin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin: 09 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi