Rakentamispalveluliikelaitos, pienten jyräasfalttitöiden 2018 hankinta,alue 1,läntiset kaupunginosat

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013682
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 51

Rakentamispalveluliikelaitos, pienten jyräasfalttitöiden 2018 hankinta,alue 1,läntiset kaupunginosat

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 1, 2 mukaisesti seuraavat yksikköhinnat urakassa läntisen yksikön pienet jyräasfaltointityöt v. 2018 seuraavasti:

Työn nimi
   Hinta
ABK 22 RC 70
61 €/ tn (alvero 0 %)
ABT 16 RC 50
114,75 €/ tn /alvero 0 %)

Pöytäkirja asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut läntisen yksikön pienet jyräasfaltointityöt v. 2018 1.5.2018-30.11.2018.

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittuja yksikköjä ei ollut tiedossa. Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaiheet liitetään urakan puitesopimukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous 1,2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.