Stara, luonnonkivityöt 2018, alue 1, läntiset kaupunginosat

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000183
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 53

Stara, luonnonkivityöt 2018, alue 1, läntiset kaupunginosat

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjousten nro 1, 2, 4, 5 mukaisesti seuraavat yksikköhinnat urakassa läntisen yksikön luonnonkivityöt v. 2018 seuraavasti:

Työn nimi        
Hinta
Nupukivi 140*140*220, lohkottu, punainen, urakoitsijan
kivi, materiaaleineen asennettuna
166,16 €/ m2 (alv 0 %)
Nupukivi 80*140*220, lohkottu, punainen, urakoitsijan
kivi, materiaaleineen asennettuna
125,09 €/ m2 (alv 0 %)
Nupukivi 80*140*220, 1-kiven raita, lohkottu, punainen,
urakoitsijan kivi, materiaaleineen asennettuna
41,21 €/ m2 (alv  0 %)
Nupukivi 80*140*220, 3-kiven raita, lohkottu, punainen
urakoitsijan kivi, materiaaleineen asennettuna
57,12 €/ m2 (alv 0 %)
Nupukivi 140*140*220, 1-kiven raita, lohkottu, punainen,
urakoitsijan kivi, materiaaleineen asennettuna
34,37 €/ m2 alv 0 %)
Nupukivi 140*140*220, 2-kiven raita, lohkottu, punainen,
urakoitsijan kivi, materiaaleineen asennettuna
52,48 €/ m2 alv 0 %)
Nupukivi 140*140*220, 3-kiven raita, lohkottu, punainen,
urakoitsijan kivi, materiaaleineen asennettuna
72,87 €/ m2 (alv 0 %)
Nupukivi 140*140*220, lohkottu, punainen, urakoitsijan
kivi, materiaaleineen kiskoalueelle asennettuna
179,87 €/ m2 (alv 0 %)
Huomiokivi, valkoinen, gran.kivi 135*275*80, poltettu
pinta, urakoitsijan kivi, saumat 5 mm materiaaleineen
asennettuna  
158 €/ m2 (alv 0 %)
Nupukiveys kiskoalueella, tilaajan kivi asennettuna
58,54 €/ m2 (alv 0 %)
Graniittilaattojen betonisaumaus lillittämällä; sisältää
työn ja materiaalin
10 €/ m2 (alv 0 %)

Pöytäkirja asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut läntisen yksikön luonnonkivityöt v. 2018 1.4.2018-30.11.2018.

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittuja yksiköitä ei ollut tiedossa. Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaiheet liitetään urakan puitesopimukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyö nro 1,2,4,5

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.