Tarkastuslautakunnalle vuonna 2018 informoitavat asiat

HEL 2018-000733
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Staran asema ja rooli

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi strategiapäällikön selostuksen Staran asemasta ja roolista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana Staran asema ja rooli. Kokoukseen on kutsuttu rakentamispalveluliikelaitos-työryhmän puheenjohtajana toiminut strategiapäällikkö kaupunginkansliasta esittelemään aihetta. Aikaa asian käsittelyyn on varattu noin 30 minuuttia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi