KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2018

HEL 2018-000844
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 69 §

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2018

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ilmoittamat erityistoimeksiannot 8-9/2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin ja tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n välille on solmittu 27.5.2013 sopimus kaupungin tilintarkastuksesta toimikaudelle 2013-2016. Tällä hetkellä voimassa ovat sopimukseen sisältyvät optiovuodet 2017-2018.

Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä. Lisäksi tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan kanssa samaan ketjuun kuuluvien tilintarkastusyhteisöjen Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä saamista toimeksiannoista. Erityistoimeksiannot eivät saa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta.

Sulje

Tarkastuslautakunta 21.08.2018 § 61

29.05.2018 Ehdotuksen mukaan

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

10.04.2018 Ehdotuksen mukaan

06.03.2018 Ehdotuksen mukaan

13.02.2018 Ehdotuksen mukaan

30.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi