Hankinta, tiemerkintätyöt maalilla vuosina 2018 - 2019, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2018-001224
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Staran tietyömerkinnät maalilla v. 2018 - 2019, lisätyöpäätös numero 4

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjouksen nro 4 mukaisesti seuraavan yksikköhinnan urakassa Staran tiemerkintätyöt maalilla v. 2018 - 2019 seuraavasti:

Työn nimi
Hinta
Väliaikaiset laiturimerkinnät, Decomark
399 €/ kpl (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran tiemerkintätyöt v. 2018 - 2019 ajalla 1.5.2018 - 4.11.2019.

Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittua maalimerkintää ei ollut tiedossa.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 26.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous, Hel 2018-001224

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.