Oikeudenkäynti kiinteistön kauppaa koskevassa kunnallisvalitusasiassa

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002162
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 75
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Oikeudenkäynti kiinteistön kauppaa koskevassa kunnallisvalitusasiassa

Kaupunginlakimies

Päätös

Kaupunginlakimies päätti selityksen antamisesta kunnallisvalitusasiassa.

Tuomioistuin

Helsingin hallinto-oikeus

Tuomioistuimen diaari

02439/18/2299

Muutoksenhakija

Apollo-Rakenne Oy

Selityksen antaja

Helsingin kaupunki

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksestä myydä Jätkäsaaren Bunkkeri-niminen rakennus ja sen tontti SRV Rakennus Oy:lle on valitettu hallinto-oikeuteen. Helsingin kaupunki katsoo, ettei valituksessa ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita, joiden perusteella päätös tulisi kumota tai palauttaa.

Päätös tullut nähtäväksi 31.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36179

sari-anna.pennanen@hel.fi

Päättäjä

Jenni Rope
kaupunginlakimies