Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelma ja arviointikertomus

HEL 2018-004974
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Kaupunginhallituksen valtuustolle antama selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen valtuustolle 11.12.2019 antaman selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2018 arviointikertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 19.6.2019. Tällöin valtuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Valtuusto on merkinnyt kaupunginhallituksen laatiman selvityksen tiedoksi kokouksessaan 11.12.2019. Kaupunginhallitus totesi valtuuston esityslistalla, että selvitykseen on koottu toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia ja toimialat ovat ryhtyneet arviointikertomuksessa esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 11.12.2019 § 369

19.06.2019 Ehdotuksen mukaan

02.12.2019 Ehdotuksen mukaan

09.04.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi