Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Palkkion maksaminen Ison Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005660
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Palkkion maksaminen Ison Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti maksaa kaupunginkanslian virastopalvelut yksikössä työskentelevälle Jan Björkmanille Ison Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimienpiteistä 800 euroa/kk palkkion ajalla 15.4. - 14.10.2018.

Palkkio maksetaan sisäisellä tilauksella 1836200009, talousarviokohta 14001.

Päätöksen perustelut

Jan Björkmanin tehtävät ilmenevät liitteenä olevasta (liite 1) vastuunjakotaulukosta.

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Paula Kemppi, johdon sihteeri, puhelin: 09 310 37958

paula.kemppi@hel.fi

Päättäjä

Marju Pohjaniemi
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Vastuunjakotaulukko, Iso Iiluoto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.