Hankinta, liikunnanohjaajan perustutkinnon oppisopimuskoulutus, Kaupunginkanslia H027-18

HEL 2018-006631
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Liikunnanohjauksen perustutkinnon tutkintokoulutuksen ja näyttöjen hankinnan (§55/15.8.2018) optiokauden käyttöönotto

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-3

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikkö päätti, että liikunnanohjauksen perustutkinnon oppisopimuskoulutuksen hankintaan liittyvä yhden (1) vuoden optiokausi (kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätös §55/15.8.2018) otetaan käyttöön ajalle 5.9.2021-4.9.2022. Optiokauden hankinnan arvo on 368 100,00 euroa, joka sisältyy kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginkanslia on kilpailuttanut liikunnanohjauksen perustutkinnonoppisopimuskoulutuksen noin 60 opiskelijalle 15.6.2018 päivätyllä kirjeellä H027-18, HEL 2018-006631.

Tarjouspyynnössä on optioiden käyttöönottomahdollisuus enintään yhdeksi kahden (2) vuoden ajaksi sekä yhdeksi yhden (1) vuoden ajaksi. Tutkintokoulutuksen ja näyttöjen järjestäjäksi valittiin tarjousvertailun perusteella Kisakalliosäätiö. Kahden vuoden optiokausi päättyy 4.9.2021.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut (tilaaja) ja Kisakalliosäätiö ovat käyneet neuvottelun option käyttöönotosta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla.

Hankinnan arvo optiokaudelle 5.9.2021-4.9.2022 on 368 100,00 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 27.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Virpi Heinonen, koulutustarkastaja, puhelin: 09 310 86871

virpi.heinonen@hel.fi

Päättäjä

Katri Tuomainen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 1-3