Taloushallintopalveluliikelaitoksen palvelujen hinnoitteluperusteiden vahvistaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006738
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27

Taloushallintopalveluliikelaitoksen palvelujen hinnoitteluperusteiden vahvistaminen

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen taloushallintopalvelun palveluhinnaston sekä taloushallintopalvelun palveluhinnaston osakeyhtiöille ja säätiöille vuodelle 2019 liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 11.1.8. mukaisesti taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päätti vahvistaa 20.6.2018 § 2 taloushallintopalveluliikelaitoksen hinnoitteluperusteet vuoden 2019 alusta alkaen.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen palvelut tuotteistetaan ja tuotteet hinnoitellaan pääsääntöisesti omakustannushintaan. Poikkeuksen muodostavat ne tuotteet, joilla ohjataan liikelaitoksen asiakkaita käyttämään robotisaation ja automatiikan mahdollistamia sähköisiä palvelukanavia. Palveluiden ja tuotteiden hinnat määritellään kaupunkiyhteisen toimintamallin mukaisesti. Tavanomaisesta palveluvalikosta poikkeavat tehtävät hinnoitellaan erikseen aiheutuneiden kustannusten ja käytetyn työajan mukaan.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen kaupungin tytäryhtiöille tarjoamat
palvelut hinnoitellaan markkinaperusteisesti.

Hallintosäännön 11.1.8. mukaisesti taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikelaitosten palvelujen hinnoittelusta.

Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 25100

tuija.kuivalainen@hel.fi

Janne Hänninen, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 09 310 25110

janne.hanninen@hel.fi