Vesijohtojen asennustöissä maksettavat erilliset palkanlisät, Stara

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-006885
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Vesijohtojen asennustöissä maksettavat erilliset palkanlisät, Stara

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtajan päätti Kaupunkitekniikan rakennustöissä maksettavista vesijohtojen asennustöiden erillislisistä liitteen mukaisesti.

Tämä päätös korvaa 19.2.2018, § 7, yksikönjohtajan päätöksen astuen voimaan 1.8.2018 ja olleen voimassa toistaiseksi.

Päätös tullut nähtäväksi 04.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Hannu Halkola, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 37833

hannu.halkola@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Stara KTR, erillislisät rakentajat 1.8.2018 alkaen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.