Kasko, Stadin ammattiopisto, taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan osaamisala, tuntiopettaja, 5-2433-18

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009691
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Kasko, Stadin ammattiopisto, taideteollisuusalan perustutkinto, sisustusalan osaamisala, tuntiopettaja, 5-2433-18

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä Stadin ammattiopiston taideteollisuusalan perustutkinnon, sisustusalan osaamisalan tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteen ajalle: 6.8.2018 – 21.6.2019. Täyttämättä jättämisen syynä on kelpoisten, lisäedellytykset täyttävien hakijoiden puuttuminen.

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopistossa oli 20.7. – 2.8.2018 haettavana taideteollisuusalan perustutkinnon, sisustusalan osaamisalan tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde ajalle: 6.8.2018 - 21.6.2019.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 5-2433-18. Määräaikaan 2.8.2018 klo 16.00 mennessä tehtävään tuli kaksi hakemusta. Toinen hakijoista veti hakemuksensa pois ja toinen hakija ei täyttänyt tehtävän kelpoisuusehtoja ja hakuilmoituksessa mainittuja lisäedellytyksiä. Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten opintojen opettajan 13 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaisesti. Lisäksi valittavalta edellytettiin monipuolista käytännön osaamista sisustustöistä, remontoinnista ja erilaisten sisustusprojektien toteuttamisesta.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilua Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa koskevan paikallisen sopimuksen ja kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Pöytäkirjanote ja muutoksenhakukielto lähetetään tehtävään hakeneelle Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Päätös tullut nähtäväksi 17.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89266

elina.tirinen@edu.hel.fi

Päättäjä

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5