Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat 2019

HEL 2018-009942
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 572 §

Kaupunkiympäristölautakunnan kokousajat kevätkaudella 2020

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että lautakunnan kokoukset kevätkaudella 2020 pidetään tiistaisin klo 15.30 seuraavina päivinä, ellei erikseen toisin päätetä:

Kokous
Viikko
Päivä
1
3
14.1.2020
2
4
21.1.2020
3
5
28.1.2020
4
6
4.2.2020
5
7
11.2.2020
8
Ei kokousta
6
9
25.2.2020
7
10
3.3.2020
8
11
10.3.2020
9
12
17.3.2020
10
13
24.3.2020
11
14
31.3.2020
12
15
7.4.2020
16
Ei kokousta
13
17
21.4.2020
14
18
28.4.2020
15
19
5.5.2020
16
20
12.5.2020
17
21
19.5.2020
18
22
26.5.2020
19
23
2.6.2020
20
24
9.6.2020
21
25
16.6.2020

Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti, että syyskauden 2020 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 11.8. klo 15.30.

Vielä kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että lautakunnan puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Ottaen huomioon kaupunginvaltuuston ennalta päätetyt kokoukset, kaupunginhallituksen kokousrytmin sekä päätettävien asioiden määrän esittelijä ehdottaa, että lautakunnan kokoukset pidetään joka viikko tiistaisin sillä poikkeuksella, että 18.2.2020 ja 14.4.2020 ei pidetä kokousta.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto sekä rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontuvat päättäminään aikoina.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 37431

katja.sulkko@hel.fi