Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011731
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 817 §

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Posti Oy:n sopimusehdotuksen ja määräsi yksitoista Posti Oy:n ennakkoäänestyspaikkaa (liite 1) Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa liitteessä 1 yksilöityinä aikoina.

Kaupunginhallitus määräsi lisäksi Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastojen, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Myllypuron mediakirjaston, Pihlajamäen ja Pitäjänmäen nuorisotalojen, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon ja Kauppakeskus Citycenterin liiketilan, Kauppakeskus Redin liiketilan sekä keskustakirjasto Oodin Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi liitteessä 2 yksilöityinä aikoina.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että keskustakirjasto Oodi lisätään Helsingin kaupungin yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi. Näin ollen eduskuntavaaleissa 2019 ja europarlamenttivaaleissa 2019 on kaksikymmentäkuusi kaupungin omaa yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyy Posti Oy:n sopimusehdotuksen ja määrää yksitoista Posti Oy:n ennakkoäänestyspaikkaa (liite 1) Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa liitteessä 1 yksilöityinä aikoina.

Kaupunginhallitus määrää lisäksi Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastojen, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Myllypuron mediakirjaston, Pihlajamäen ja Pitäjänmäen nuorisotalojen, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon ja Kauppakeskus Citycenterin liiketilan sekä Kauppakeskus Redin liiketilan Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi liitteessä 2 yksilöityinä aikoina.

Sulje

Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 26.5.2019. . Eduskuntavaalien ennakkoäänestysaika on 3.-9.4.2019 ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaika on 15.-21.5.2019.

Vaalilain 9 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä määrää niiden aukioloajoista vaalilain 48 §:n 1 momentin mukaisesti.

Kunnat voivat täyttää lakisääteisen velvollisuutensa joko omin järjestelyin tai ostamalla tarvittavat palvelut. Vaalilain 188 §:n mukaan oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön kulloinkin vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta, lukuun ottamatta kuntavaaleja.

Yleisistä ennakkoäänestyspaikoista on päätettävä niin hyvissä ajoin, että ne voidaan ilmoittaa ja vahvistaa oikeusministeriön ohjeen mukaisesti viimeistään 25.1.2019 klo 12. Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot merkitään edellä mainittuun määräaikaan mennessä vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään, josta ne poimitaan äänioikeutetuille postitettavaan ilmoituskorttiin.

Oikeusministeriö suosittelee, että ennakkoäänestyspaikat ovat samat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, europarlamenttivaaleissa sekä mahdollisesti samaan aikaan järjestettävissä maakuntavaaleissa ja että kunnanhallitus päättäisi ennakkoäänestyspaikoista samalla kertaa.

Posti Oy on toimittanut Helsingin kaupungille tarjouksen (liitteet 3-6) yleisten ennakkoäänestyspaikkojen järjestämisestä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa sekä mahdollisesti samanaikaisesti järjestettävissä maakuntavaaleissa. Kyseiset Posti Oy:n tarjoamat yleiset ennakkoäänestyspaikat on lueteltu osoitteineen ja aukioloaikoineen liitteessä 1.

Helsingillä oli kaupungin omia yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja europarlamenttivaaleissa 2014 ja eduskuntavaaleissa 2015 yhdeksäntoista sekä kuntavaaleissa 2017 ja presidentinvaalissa 2018 kaksikymmentäkolme. Esitetään, että eduskuntavaaleissa 2019 ja europarlamenttivaaleissa 2019 on kaksikymmentäviisi kaupungin omaa yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Ennakkoäänestys esitetään järjestettäväksi seuraavissa kaupungin tiloissa: Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastoissa, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevassa Itäkeskuksen kirjastossa, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevassa Vuosaaren kirjastossa, Maunula-talossa sijaitsevassa Maunulan kirjastossa, Myllypuron mediakirjastossa, Pihlajamäen ja Pitäjänmäen nuorisotaloissa, Helsingin kaupungintalossa ja Kallion virastotalossa sekä Kauppakeskus Citycenterin K1-kerroksessa sijaitsevassa liiketilassa ja Kauppakeskus Redin K1-kerroksessa sijaitsevassa liiketilassa. Näin ollen yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja olisi Helsingissä yhteensä kolmekymmenkuusi.

Kaupungin omat ennakkoäänestyspaikat on pyritty sijoittamaan kaupungin omiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa mm. äänestyspaikkojen pysyvyys ja tietoliikenneyhteyksien toimivuus. Ennakkoäänestyspaikat on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät liikkuvat. Kirjastot ovat osoittautuneet toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi. Helsingin ennakkoäänestysverkosto rakentuu pääosin kaupungin kirjastojen varaan.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja esitetään perustettavaksi pääsääntöisesti samoihin paikkoihin kuin edellisissä toimitetuissa vaaleissa. Pitäjänmäen kirjaston peruskorjauksen vuoksi yleinen ennakkoäänestyspaikka esitetään perustettavaksi Pitäjänmäen nuorisotaloon, joka sijaitsee samassa rakennuksessa kuin kirjasto. Hakaniemen postissa tapahtuvien muutosten vuoksi Posti Oy ei tarjoa tilaa yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi. Tämän vuoksi esitetään, että Kallion virastotalon ala-aulaan perustetaan ennakkoäänestyspaikka.

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen myös järjestyksenpidon sekä vaalimainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaan vähimmäisvaatimuksena on, että vaalikampanjointi ja -mainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoäänestyspaikkaan tai sen ulko-ovelle.

Äänestystilan on oltava sellainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on myös muuta toimintaa, tulee huolehtia siitä, että se ei mitenkään häiritse äänestystä. On suositeltavaa, että äänestystoimitusta varten varataan oma huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä varten. Ennakkoäänestyspaikassa on oltava tietoliikenneyhteys, jonka on toimittava varmasti ja turvallisesti. Lisäksi tilaan on oltava esteetön kulku, jotta liikuntaesteiset henkilöt voivat äänestää. Lisäksi oikeusministeriön ohjeistuksessa korostetaan paikkojen pysyvyyttä, jotta äänestäjien keskuudessa ei synny epätietoisuutta niiden sijainnista.

Mahdollisuutta järjestää ennakkoäänestys Helsingissä sijaitseviin suurimpiin kauppakeskuksiin on selvitetty keskusvaalilautakunnan ja Posti Oy:n toimesta. Kauppakeskus Kampin ja Kauppakeskus Forumin sekä Itiksen kauppakeskuksen edustajat ovat ilmoittaneet, että he eivät pysty tarjoamaan tilaa ennakkoäänestykseen. Posti Oy tarjoaa ennakkoäänestyspistettä Kauppakeskus Kaareen, Kauppakeskus Malmin Novaan, Kauppakeskus Ristikkoon, Kauppakeskus Ruoholahteen sekä Kauppakeskus Columbukseen. Lisäksi Kauppakeskus Citycenter tarjoaa Helsingin kaupungille mahdollisuutta järjestää yleinen ennakkoäänestyspaikka erilliseen liiketilaan kauppakeskuksen K1-kerrokseen. Myös Kauppakeskus Redistä tarjotaan liiketilaa, johon voi perustaa yleisen ennakkoäänestyspaikan kauppakeskuksen K1-kerrokseen. Lisäksi Laajasalon uusi kirjasto sijaitsee Laajasaloon avautuneessa Kauppakeskus Saaressa.

Ennakkoäänestyspaikkoja etsittäessä on harkittu ennakkoäänestyksen järjestämistä myös mm. yliopiston tai joidenkin muiden oppilaitosten tiloissa. Helsingin keskustassa sijaitsee yliopiston suurin kampus. Kaupungin keskusta-alueella on kuitenkin jo useita vakiintuneiksi muodostuneita yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja. On tarkoituksenmukaista jakaa käytettävissä olevat resurssit tasaisemmin koko kaupungin alueelle, jotta ennakkoäänestyspaikkaverkostosta saadaan riittävän kattava.

Ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on painotettu eri äänestäjäryhmien tasapuolista kohtelua. Helsingissä on Helsingin yliopiston lisäksi useita muita oppilaitoksia, joissa opiskelee äänioikeutettuja henkilöitä. Yliopiston kampukset ja suurimmat oppilaitokset sijaitsevat kuitenkin Helsingissä muun asutuksen ja toiminnan keskellä tai läheisyydessä toisin kuin monissa muissa kaupungeissa, joissa yliopiston kampus muodostaa oman kaupunginosansa (esimerkiksi Espoossa Otaniemen kampus ja Oulussa Oulun yliopiston kampus). Ei ole tarpeellista eikä kaikkien äänestäjäryhmien tasapuolisen kohtelun mukaista sijoittaa ennakkoäänestyspaikkaa tietyn oppilaitoksen tiloihin. Sen sijaan ennakkoäänestyspaikat pyritään sijoittamaan paikkoihin, joihin mahdollisimman monet ja kaikenikäiset äänestäjät ovat valmiita tulemaan. Oppilaitoksen ulkopuoliset äänestäjät eivät juuri hakeudu äänestämään oppilaitoksiin. Helsingissä on kokeiltu ennakkoäänestyksen järjestämistä kahden koulun tiloissa. Kokeilusta saadun kokemuksen mukaan äänestäjät eivät hakeudu äänestämään näihin paikkoihin.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on erityistä huomiota kiinnitetty tilojen esteettömyyteen. Mahdollisissa paikoissa on suoritettu tarkistuksia ja mittauksia. Lisäksi esitettyihin ennakkoäänestyspaikkoihin on suoritettu mahdollisuuksien mukaan korjauksia esteettömyyden varmistamiseksi.

Sulje

Keskusvaalilautakunta 27.11.2018 § 21

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle Posti Oy:n sopimustarjouksen hyväksymistä ja yhdentoista Posti Oy:n ennakkoäänestyspaikan (esityslistan tämän asian liite 1) määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa sekä mahdollisesti samanaikaisesti järjestettävissä maakuntavaaleissa liitteessä 1 yksilöityinä aikoina.

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle lisäksi Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastojen, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Myllypuron mediakirjaston, Pihlajamäen ja Pitäjänmäen nuorisotalojen, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon ja Kauppakeskus Citycenterin liiketilan sekä Kauppakeskus Redin liiketilan määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi esityslistan tämän asian liitteessä 2 yksilöityinä aikoina.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 64572

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.