Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2019

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012196
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 2 §

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2019

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää avustuksia vuoden 2019 talousarvion kohdalta 13002 yhteensä 849 200 euroa seuraavasti:

Hakija
 
euroa
 
Alvar Aalto -säätiö
 
15 000
 
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. 
 
6 000
 
Föreningen Luckan r.f
 
  3 000
 
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.
 
 34 800
 
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.
 
100 000
 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.
 
95 800
 
Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf.
 
6 640
 
Helsingin Polkupyöräilijät ry.
 
7 000 
 
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.
 
187 657
 
Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.
 
16 370
 
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.
 
6 000
 
Hyötykasviyhdistys ry.
 
54 625
 
Jyty Metropoli ry.
 
148 388
 
Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs
 
0
 
Malmin lentoaseman ystävät ry.
 
0
 
Norr om Stan rf.
 
3 000
 
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.
 
3 930
 
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.
 
17 000
 
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.
 
0
 
Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kansliapäällikön käytettäväksi
 
17 820
 
Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kansliapäällikön käytettäväksi
 
2 555
 
Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi
 
6 490
 
Veteraanijärjestöjen vuokriin, kansliapäällikön käytettäväksi
 
17 820
 
Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi
 
100 775
 
Kaikki yhteensä
 
849 200
 

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käsitellä kansliapäällikön kymmenennen esityksen kokouksen toisena asiana.

Esteelliset: Marcus Rantala, Anni Sinnemäki, Otso Kivekäs

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Myönnetään Helsingin Polkupyöräilijöille hakemuksen mukainen 7 000 € avustus. Vastaavasti kansliapäällikön käyttöön jäävää harkinnanvaraisten avustusten määräraha pienenee samalla summalla.

Kannattaja: Nasima Razmyar

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Hannu Oskala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Poissa: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen äänin 6 - 8 (1 poissa).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Myönnetään Helsingin Polkupyöräilijöille hakemuksen mukainen 7 000€ avustus. Vastaavasti kansliapäällikön käyttöön jäävää harkinnanvaraisten avustusten määräraha pienenee samalla summalla.

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 4 3 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus päättää myöntää avustuksia vuoden 2019 talousarvion kohdalta 13002 yhteensä 849 200 euroa seuraavasti:

Hakija   euroa  
Alvar Aalto -säätiö   15 000  
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.    6 000  
Föreningen Luckan r.f     3 000  
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.    34 800  
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.   100 000  
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.   95 800  
Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf.   6 640  
Helsingin Polkupyöräilijät ry.   0  
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.   187 657  
Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.   16 370  
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry.   6 000  
Hyötykasviyhdistys ry.   54 625  
Jyty Metropoli ry.   148 388  
Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen rs   0  
Malmin lentoaseman ystävät ry.   0  
Norr om Stan rf.   3 000  
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry.   3 930  
Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry.   17 000  
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.   0  
Avustukset yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kansliapäällikön käytettäväksi   17 820  
Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kansliapäällikön käytettäväksi   2 555  
Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi   6 490  
Veteraanijärjestöjen vuokriin, kansliapäällikön käytettäväksi   17 820  
Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi   107 775  
Kaikki yhteensä   849 200  
Sulje

 

Sulje

Yleistä

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 8.12.2017 (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2019 tuli hakea 30.4.2018 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan (liite 1).

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla (https://asiointi.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)) hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomakkeen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella, jonka voi tulostaa internetistä Helsingin kaupungin internet-sivustolta tai noutaa kaupungin kirjaamosta.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat liitteet: alustava toimintasuunnitelma 2019, alustava talousarvio 2019, vahvistettu tuloslaskelma 2017, vahvistettu tase 2017, toimintakertomus 2017, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta 2017. Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2019 saapui sähköiseen järjestelmään 19 kappaletta.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Kaupunginhallituksen myöntämiin avustuksiin on vuoden 2019 talousarviossa varattu 2 166 000 euroa.

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää Khs sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kvston 28.11.2018 vahvistaman vuoden 2019 talousarvion kohdalle 13002 on merkitty 2 166 000 euron suuruinen avustusmääräraha Khn käytettäväksi. Määrärahasta on kaupunginvaltuusto päättänyt sitovina avustuksina Finlandia-talo Oy:lle 160 000 euroa, Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle 50 000 euroa, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle 156 800 euroa, Y-Säätiölle 109 000 euroa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 75 000 euroa. Lisäksi asukasosallisuuden avustuksiin on talousarviossa sidottu 766 000 euroa. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus on käsitelty kaupunginhallituksessa erikseen omana asiakohtanaan. Näin ollen tällä esityksellä kaupunginhallitus päättää 849 200 euron suuruisen avustusmäärärahan käytöstä.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutettiin kaupungin yleisohjeen (12.12.2011, § 1126) mukaisesti.

Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2018 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avustushakemuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuuluvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2018, vuodelle 2019 haettu avustussumma sekä ehdotus vuoden 2019 avustukseksi. Lisäksi taulukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. Taulukko on liitteenä 2.

Lisäksi hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Avustuksen saajista Hyötykasviyhdistys ry. harjoittaa taloudellista toimintaa. Muiden avustuksen saajien saamaan tukeen ei sovelleta EU:n valtiontukisääntelyä. Hyötykasviyhdistys ry:n saama tuki on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (1407/2013) mukaista sallittua de minimis -tukea.

Alvar Aalto -säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa. Vuoden 2019 avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2018 tasosta.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2019 avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2018 tasosta.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen r.f haki toiminta-avustusta 60 000 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Khs totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan r.f. ja Norr om Stan). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Yhdistys ei jättänyt hakemusta vuodelle 2018. Vuoden 2017 avustus oli 3 000 euroa.

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa ja vuokra-avustusta 29 279 euroa, yhteensä 35 279 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 34 800 euroa. Vuoden 2019 toiminta-avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2018 tasosta.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki toiminta-avustusta 150 500 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 euroa. Vuoden 2019 avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2018 tasosta.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta 103 900 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 95 800 euroa. Vuoden 2019 avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2018 tasosta.

Helsingin Pohjola-Norden - Pohjola-Norden i Helsingfors rf haki toiminta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 6 640 euroa. Vuoden 2019 avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2018 tasosta.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa vuodelle 2019. Hakemus esitetään hylättäväksi, koska kaupunginhallituksen yleisavustuksista avustetaan Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:tä, jonka tavoitteena on edistää kaikkien kaupunkilaisten liikenneturvallisuutta liikkumismuodosta riippumatta. Peruste on sama kuin vuonna 2018, jolloin kaupunginhallitus hylkäsi hakemuksen (22.1.2018 § 27). Myös vuonna 2017 kaupunginhallitus hylkäsi hakemuksen (20.2.2017 § 181) ja päätöstä koskeneen oikaisuvaatimuksen (18.12.2017 § 1138).

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta 9 260 euroa ja vuokra-avustusta 186 000 euroa, yhteensä 195 260 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 2019 avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2018 tasosta.

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 17 000 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa. Vuoden 2019 avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2018 tasosta.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 6 000 euroa ja toiminta-avustusta 6 000 euroa, yhteensä 12 000 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa kohdennettuna yhdistyksen vuokrakuluihin. Toiminta-avustusta kompostikäymälän hankintaan ja laiturin korjaamiseen ei esitetä. Vuoden 2019 vuokra-avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei ole tullut muutosta vuoden 2018 tasosta.

Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 54 625 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 53 155 euroa. Vuoden 2019 vuokra-avustus on kaupunkiympäristön toimialan ilmoituksen mukainen.

Jyty Metropoli ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa ja vuokra-avustusta 185 000 euroa, yhteensä 195 000 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 148 388 euroa. Päättäessään 9.2.2015 (§ 152) vuoden 2015 vastaavista Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaosta kaupunginhallitus päätti, että työntekijäjärjestöjen osalta siirrytään jäsenmääräperusteiseen avustamiseen ja siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Khn päätöksen mukaan vuonna 2015 vuotuisavustukset ja vuokra-avustukset myönnettiin kahdelle eniten vuokra-avustusta saaneelle 10 %:lla alennettuna ja jatkovuosina toimittaisiin vastaavalla tavalla kunnes saavutettaisiin kohtuullinen ja tasasuuruinen avustus molempien avustuslajien osalta. Vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 Khn käyttöön varattujen avustusmäärärahojen jaossa on huomioitu päätöksen mukainen avustuksen 10 %:n lasku edelliseen vuoteen nähden kahden eniten avusta saavan järjestön kohdalla.

Krematoriosäätiö haki avustusta krematorion avoimien ovien päivien järjestämiskustannuksiin 8 000 euroa vuodelle 2019. Avustusta ei esitetä. Säätiö on vakavarainen ja hakijan tulisi rahoittaa tilaisuudet omarahoituksellaan.

Malmin lentoaseman ystävät ry. haki toiminta-avustusta 10 000 euroa vuodelle 2019. Hakemus esitetään hylättäväksi, koska lentokentän toiminta on loppumassa. Peruste on sama kuin vuonna 2018, jolloin kaupunginhallitus hylkäsi hakemuksen (22.1.2018 § 27) sekä päätöstä koskeneen oikaisuvaatimuksen (23.4.2018 § 261).

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 8 000 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Vuoden 2019 avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2018 tasosta. Khs totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan r.f. ja Norr om Stan). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Ry. haki toiminta-avustusta 4 000 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. Vuoden 2019 avustus on vuoden 2018 tasolla, koska avustusmäärärahoihin ei tullut muutosta vuoden 2018 tasosta.

Suomen Rauhanliitto Ry. haki toiminta-avustusta 17 000 euroa vuodelle 2019. Esityksen mukainen avustussumma on 17 000 euroa. Avustus kohdennetaan tontinvuokraan. Vuoden 2019 vuokra-avustus on kaupunkiympäristön toimialan ilmoituksen mukainen.

Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta 5 000 euroa ja vuokra-avustusta 17 462 euroa, yhteensä 22 462 euroa vuodelle 2019. Hakemus esitetään hylättäväksi, koska se saapui määräajan jälkeen. Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavat Khn 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymät Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet. Yleisohjeen kohdassa 5.5 todetaan, että hakemus katsotaan myöhästyneeksi jos sitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä kaupungin viranomaiselle. Lisäksi yleisohjeen kohdassa 6.2 todetaan, että myöhästyneet hakemukset on esitettävä hylättäväksi.

Muut avustukset ovat pääsääntöisesti pysyneet vuoden 2018 tasolla. Nykyisen käytännön mukaan avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kunnallisen tiedotustoiminnan edistämiseen, opaskoulutuksen järjestämiseen ja veteraanijärjestöjen tilavuokriin varatuista avustusmäärärahoista haetaan vasta vuoden 2019 aikana (yhteensä 44 685 euroa). On tarkoituksenmukaista, että nämä määrärahat osoitettaisiin kansliapäällikön käytettäväksi. Yleisten saunojen toiminnan avustaminen perustuu Khn asettaman komitean mietinnön pohjalta tehtyyn päätökseen (Khs 15.10.1990, 2111 §). Tällä hetkellä toiminnassa on kolme yleistä saunaa, joiden toimintaa on vuosittain tuettu. Lisäksi kansliapäällikön käyttöön on varattu harkinnanvaraisten avustusten määräraha 107 775 euroa.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen tehneille. Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti (Khs 12.12.2011 § 1126) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 4 000−11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2020 avustusten hakemisesta

Vuoden 2020 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistiin 5.12.2019 (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro-lehti). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2020 tulee hakea 30.4.2019 klo 16.00 mennessä. Kaupunginhallitus myöntää avustuksia sellaisille järjestöille, joiden toiminta ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

Sulje

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 821

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Otso Kivekäs, Anni Sinnemäki, Maria Ohisalo, Marcus Rantala

Asian aikana kuultavana oli controller Pia Halinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sanna Vesikansan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Liite 1. Avustuskuulutus
2. Liite 2. Kaupunginhallituksen yleisavustukset vuonna 2019 yhteenveto
3. Liite 3. Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet
4. Liite 4. Kaupunginhallitukselle osoitetut avustushakemukset vuodelle 2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.