Adobe-sovellusten hankinta suomenkieliselle työväenopistolle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012265
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 30
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Adobe-sovellusten hankinta suomenkieliselle työväenopistolle

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäälliikkö päätti tilata Adoben Creative Cloud -sovelluksia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle MacPeople Oy:lta (Humac). Lisenssit menevät ensisijaisesti työväenopiston käyttöön. Kokonaiskustannukset ovat enintään 25000 euroa (alv. 0%) ja ne maksetaan tililtä 486100, sisäinen tilausnumero 1483002010.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on liittynyt KL-Kuntahankinnat Oy:n tekemään puitesopimukseen (KLKH122) Adoben ohjelmista ja lisäpalveluista. Sopimuskausi on 10.7.2017 - 9.7.2021. Hankinta tehdään sopimuksen ainoalta toimittajalta MacPeople Oy:lta (Humac).

Päätös tullut nähtäväksi 11.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eemeli Paukkonen, it-suunnittelija , puhelin: 040 702 9718

eemeli.paukkonen@hel.fi