Taloushallintopalveluliikelaitoksen käyttöomaisuudesta poistettava irtaimisto

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-013058
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29

Taloushallintopalveluliikelaitoksen käyttöomaisuudesta poistettava irtaimisto

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen irtaimistoa poistetaan oheisen liitteen mukaisesti 31.12.2018.

Päätöksen perustelut

Poistettavalla irtaimistolla ei ole jäljellä poistoarvoa ja ne on toimitettu hävitettäväksi Helsingin kaupungin käytöstä poistettavan irtaimiston käsittelyohjeen mukaisesti.

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi