Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetit osastoittain

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-013069
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 30

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetit osastoittain

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, viitaten taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan päätökseen 10.12.2018 § 22 taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintasuunnitelma ja tulosbudjetit vuodelle 2019, taloushallintopalveluliikelaitoksen tulosbudjetin jakautumisesta osastoittain liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13.6.2018 kohdan 11.2.1 mukaan liikelaitoksen toimitusjohtaja päättää liikelaitosta koskevista asioista.

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi