Helsingin kaupungin liittyminen International Biennial Associationin (IBA) jäseneksi

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-013246
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 9 §

Helsingin kaupungin liittyminen International Biennial Associationin (IBA) jäseneksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy International Biennial Associationin jäseneksi.

Mikäli kaupunginhallitus päättää, että Helsingin kaupunki liittyy International Biennial Associationin jäseneksi, niin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Sponsorointi ja tapahtumamarkkinointi ry:n jäsenyydestä eroamisesta HAM Helsingin taidemuseon osalta ja samalla luopuu siihen liittyneestä 2 000 euron jäsenmaksusta.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HAM Helsingin taidemuseon vastaa Helsinki Biennaalista ja sisällön tuottamisesta Vallisaareen. International Biennial Association on yhdistys, joka edistää kansainvälisten biennaalitoimijoiden verkostoitumista sekä verkoston yhteistyötä liittyen niin kuratointiin kuin biennaalin tuottamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi se toiminnallaan tukee biennaalien toimijoita tuottamalla tilastotietoa, tutkimusta ja koulutusta. IBA on kansainvälinen toimija, ja siinä on jäseniä kaikkialta maailmassa. Esityksen liitteessä 1 on lisätietoja IBA:sta.

Verkostoon liittyminen tukee Helsinki biennaalia kansainvälisenä toimijana kulttuurin kentällä ja vahvistaa Helsinki biennaalin roolia. Tämä edelleen vahvistaa Helsingin mainetta merkittävänä kuvataidekaupunkina.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/HAM Helsingin taidemuseo vastaa jäsenmaksuista, joka on 200 euroa vuodessa.

Vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimialan tai liikelaitoksen esityksestä kaupunginhallitus päättää kaupungin liittymisestä järjestöihin ja kansliapäällikkö määrää kaupungin edustajan yhdistysten vuosikokouksiin.

Järjestöistä eroamisesta voi päättää toimialan tai liikelaitoksen päällikkö. Päätöksestä on toimitettava ilmoitus ao. järjestölle ja pöytäkirjanote kaupunginkansliaan. Mikäli hallintokunta ehdottaa liittymistä järjestöön, tulee samassa yhteydessä pyrkiä tarkastelemaan hallintokunnan jäsenyyksiä kokonaisuutena ja mahdollisuutta luopua jostakin jäsenyydestä. Tämä tarkastelu on nyt tehty kulttuuripalvelukokonaisuudessa, ja toimialajohtaja tulee tekemään päätöksen Sponsorointi ja tapahtumamarkkinointi ry:n jäsenyydestä eroamisesta HAM Helsingin taidemuseon osalta. Jäsenyys tässä yhdistyksessä ei enää ole HAMissa perusteltua, koska markkinoinnin ja viestinnän tehtävät on siirretty toimialalle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätietojen antaja

Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 09 310 87008

maija.tanninen@hel.fi