Opetusverkon tietoturvan asiantuntijatyö

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-013352
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 34
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Opetusverkon tietoturvan asiantuntijatyö

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti hankkia kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon tietojärjestelmiin kuuluvan tietoturvaan liittyvän konsultointityön Netum Oy:ltä.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon tehtävänä on pitää tietojärjestelmät ajanmukaisina, kehittää niitä sekä toteuttaa kaupungin ja toimialan digitalisaatio-ohjelmaa.

Hankinta on osa asiakastietojärjestelmien kehittämiseen liittyvää työtä.

Hankinta tehdään kaupungin osaamiskeskuksen tekemän puitesopimuksen puitteissa Netum Oy:ltä. Asiantuntijapalvelua on arvioitu tarvittavan 40 henkilötyöpäivää. Toimitussopimuksen arvioitu kokonaishinta on enintään 35 600 euroa. Työ laskutetaan toteuman mukaisesti kuukausittain jälkikäteen.

Päätös tullut nähtäväksi 03.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Asko R Räsänen, ICT-hankepäällikkö, puhelin: 040 502 0500

asko.r.rasanen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.