Hankinta, Staran luonnonkivityöt 2019 alue 1, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2019-000696
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Stara, läntisen yksikön luonnonkivityöt 2019, lisätyöpäätös nro 1, 2

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n lisätyötarjousten nro 1, 2 mukaisesti seuraavat yksikköhinnat urakassa läntisen yksikön luonnonkivityöt 2019 seuraavasti:

Työn nimi
Hinta
 
 
Luonnonkivilaattojen betonimärkäsaumaus (S06)
 
28 €/ m2 (alv 0 %)
 
 
Bitumisauman jyrsintä asfalttiin
7 €/ m (alv 0 %)
 
 
Kiskonvierussaumaus bitumilla
10,50 €/ m (alv 0 %)

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut läntisen alueen luonnonkivityöt v. 2019 ajalle 1.5.2019-30.11.2019.

Tarjouspyyntöä tehtäessä ei ollut tiedossa tämän päätöksen mukaisia töitä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaihe liitetään urakan puitesopimukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous nro 1, 2, läntisen yksikön luonnonkivityöt v. 2019, Kivilinja Oy

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.