Aamukouluasia: Päivitetty katsaus suuriin väylähankkeisiin 7.3.2019

HEL 2019-002200
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 166 §

Aamukouluasia: Päivitetty katsaus suuriin raidehankkeisiin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström, yksikön päällikkö Ulla Tapaninen ja yhteysjohtaja Inga Nyholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtakunnallisia liikenneinfrahankkeita koskevia selvityksiä ja muuta valmistelua on ollut käynnissä liittyen Tunnin junaan ja Suomi-rataan sekä viimeisimpänä myös Itäradan osalta.

Liikenne- ja viestintäministeriö tulee perustamaan uuden valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön rautatietoimialalle. Valtioneuvosto oikeutti liikenne- ja viestintäministeriön allekirjoittamaan yhtiön perustamissopimuksen ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat 14.2.2019. Perustettava osakeyhtiö tulee muodostamaan konsernin perustamalla viisi tytäryhtiötä: Hankeyhtiö Suomi-rata, Hankeyhtiö Turun tunnin juna, Kalustoyhtiö, Kiinteistöyhtiö ja Rail Baltica -yhtiö.

Pormestari alustaa aiheesta kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, puhelin: 09 310 23337

inga.nyholm@hel.fi

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi