Talousarvioaloite, kate Koudan liikuntapuiston katsomoon

HEL 2019-003311
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 407 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta koskien Koudan liikuntapuiston katsomon katetta

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala vastaa Puistolan liikuntapuiston ylläpidosta ja kehittämisestä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut esittää vuosittain omat verkostosuunnitelmansa mukaiset investointitarpeensa kaupunkiympäristön toimialalle, joka toteuttaa ne esityksen mukaisesti. Katteen rakentaminen Puistolan liikuntapuiston katsomoon ei ole tällä hetkellä liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa. Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja kuusi muuta valtuutettua ovat tehneet 13.3.2019 seuraavan talousarvioaloitteen:

"Tällä talousarvioaloitteella esitetään sateen suojaksi rakennettavaksi katetta Puistolan liikuntapuiston hyvätasoisen nurmikentän katsomoon. Nyt katsomolehterit ovat ilman sadesuojaa, joka hyvin monesti karkottaa katsojat sateen sattuessa poistumaan ennen aikojaan, tai tulematta tapahtumaan lainkaan. Kentällä järjestetään kesäkaudella säännöllisesti yleisöä laajasti kiinnostavia otteluita, aina maaotteluita myöden. Katoksen toteutus ei ole iso ja vaativa rakennuskohde. Arvioiden mukaan suuren palvelutason kohotuksen tuova katos olisi toteutettavissa 50.000 euron kustannuksella."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.8.2019 mennessä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 20.08.2019 § 379

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Tero Santaoja, yksikön päällikkö: 09 310 37155

tero.santaoja@hel.fi