World Health Organisation European Healthy Cities –verkosto, Kaupunginkanslia

HEL 2019-004822
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 125

Healthy Cities –verkoston jäsenmaksu vuodelle 2019

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston strategiat ja kehitys -yksikön käytettäväksi 6 000 USD eli noin 5 600 euroa kansainvälisen Healthy Cities –verkoston vuoden 2019 jäsenmaksuun talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, projekti 104020106302.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus päätti 20.5.2019 hakea jäsenyyttä WHO:n European Healthy Cities –verkoston kaudelle VII (2019-2024). Hakemuksen laatiminen on käynnistynyt ja verkoston vuosittainen jäsenmaksu 6 000 USD eli noin 5 600 euroa tulee maksaa 30.6.2019 mennessä. Vuosina 2020-2024 jäsenmaksu maksetaan kaupunginkanslian talousarvion kohdalta 1 50 03, maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut.

Healthy Cities –verkoston koordinoinnista vastaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston strategiat ja kehitys –yksikön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori yhteistyössä toimialojen kanssa. Hakemuksen valmistelu toteutetaan toimialojen ja kaupunginkanslian yhteistyönä sekä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuopion ja Turun kaupunkien kanssa.

Healthy Cities –verkoston syksyn työskentelyohjelmaa ei ole vielä julkaistu. Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksiin vuosille 2020-2024 tehdään erillinen määrärahavaraus Healthy Cities –verkoston kustannuksille. Kansainvälisen yhteistyön käynnistymisestä syksyllä 2019 aiheutuu arviolta jäsenmaksun lisäksi käännöspalveluihin liittyviä kuluja sekä mahdollisia kokous- ja matkustuskuluja.

Päätös tullut nähtäväksi 18.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 42525

stina.hognabba@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja