Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen muistiotositteiden ja maksuosoitusten hyväksymisessä

HEL 2019-004896
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

ERHEPYKÄLÄ

Toimitusjohtaja

Päätös tullut nähtäväksi 03.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Päättäjä

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja