Helsingin kaupungin matkustusohje

HEL 2019-006042
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Helsingin kaupungin matkustusohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan virka-, virantoimitus- ja työmatkaan liittyvän Matkustusohjeen.

Päätöksen perustelut

Matkustusohje korvaa aikaisemmin annetun ohjeen virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvästä matkustamisesta ja kuljettamisesta (2014).

Uuteen päivitettyyn ohjeeseen on lisätty ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen työmatkojen kokonaiskustannuksia arvioitaessa. Lisäksi työmatkoihin liittyvässä matkustamisen vaihtoehtona tulee harkita mm. etäyhteyksien käyttämistä. Kotimaan työmatkat tulee pääsääntöisesti suorittaa muulla tavoin kuin lentäen.

Virkamatkoja tehtäessä tulee myös kiinnittää huomiota matkustusturvallisuuteen.

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 70838

sari.kuutamo@hel.fi

Päättäjä

Asta Enroos
va. henkilöstöjohtaja