Ajankohtaiskatsaus vuonna 2019, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

HEL 2019-006426
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 68 §

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan toisen asian kokouksen viidentenä asianan.

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimitusjohtaja Juha Lehtikuja. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy harjoittaa kierrätystoimintaa pääkaupunkiseudulla Espoossa ja Helsingissä ja Vantaalla. Yhtiön toimialaan kuuluvat kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnat. Yhtiön tarkoitus on yleishyödyllinen, eikä yhtiö pyri voiton tuottamiseen osakkeenomistajille.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat: Helsinki 51,3 %, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 25,7 %, Espoo 7,7 % ja Vantaa 7,7 %.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2019 yhtiölle asetetut konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet ovat:

  • Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla
  • Vähintään 50% työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin
  • Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimitusjohtaja Juha Lehtikuja antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Esa Nikunen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi