Korkotukilainahakemus, uudisrakennushanke, Turumankatu 22, TA-Asumisoikeus

HEL 2019-007770
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 79
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle TA-Asumisoikeus Oy:n Turumankatu 22 uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa TA-Asumisoikeus Oy:n Turumankatu 22 uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

TA-Asumisoikeus Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen Turumankatu 22 asumisoikeuskohteen rakentamiseksi Laajasaloon.

Hankkeeseen tulee 35 asumisoikeusasuntoa tavanomaiseen asumiseen. Tontti vuokrataan Helsingin kaupungilta. Hankinta-arvo on yhteensä 4 389 €/asm².

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa Helsingissä on tarvetta monipuoliselle, kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Hanke soveltuu kunnan asuntokantaan ja markkinatilanteeseen, eikä hankkeen toteuttamiselle ole esteitä kunnan näkökulmasta.

Päätös tullut nähtäväksi 16.07.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Päättäjä

Merja Liski
yksikön päällikkö