Korkotukilainahakemus, uudisrakennushanke, Turumankatu 22, TA-Asumisoikeus

HEL 2019-007770
Ärendet har nyare handläggningar
§ 79
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle TA-Asumisoikeus Oy:n Turumankatu 22 uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa TA-Asumisoikeus Oy:n Turumankatu 22 uudisrakennushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

TA-Asumisoikeus Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen Turumankatu 22 asumisoikeuskohteen rakentamiseksi Laajasaloon.

Hankkeeseen tulee 35 asumisoikeusasuntoa tavanomaiseen asumiseen. Tontti vuokrataan Helsingin kaupungilta. Hankinta-arvo on yhteensä 4 389 €/asm².

Nykyisessä asuntomarkkinatilanteessa Helsingissä on tarvetta monipuoliselle, kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle. Hanke soveltuu kunnan asuntokantaan ja markkinatilanteeseen, eikä hankkeen toteuttamiselle ole esteitä kunnan näkökulmasta.

Detta beslut publicerades 16.07.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Beslutsfattare

Merja Liski
yksikön päällikkö