Avustuksen hakeminen, Kuvan kirjastopalvelukokonaisuuden Bilderboksparaden-tapahtuma, Svenska Kulturfondenin Kultur på bibban rahasto

HEL 2019-012042
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 21
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Avustuksen hakeminen Svenska kulturfondenin Kultur på bibban rahastolta kirjastopalvelukokonaisuuden Rikhardinkadun kirjaston Poesiparaden -tapahtumalle

Hallintojohtaja

Päätös

Svenska kulturfondenilta haetaan 2 900 euroa avustusta Poesiparaden tapahtumalle. Avustusta haetaan ajalle 18.11.2023.

Hankkeelle on avattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi edellisen myönteisen avustuspäätöksen jälkeen. Svenska Kulturfondetin avustus palautettiin tapahtuman (14.3.2020) peruuntumisen takia mutta muualta saatu avustus jäi käytettäväksi myöhäisempää ajankohtaa varten.

Varsinaisen avustushakemuksen Svenska kulturfondenille laatii ja allekirjoittaa kirjastopalvelukokonaisuuden kirjastopalvelujen johtaja, joka vastaa mahdollisesta hakemuksen täydentämisestä, mahdollisista lisäaikojen hakemisista, avustuksen käytön raportoinnista ja muusta hankkeeseen liittyvästä viestinnästä Svenska Kulturfondenin kanssa.

Päätöksen perustelut

Hanke on suunnattu lapsiperheille ja suomenruotsalaisesta lastenkirjallisuudesta kiinnostuneille. Hankeen tarkoitus on nostaa esiin suomenruotsalaiset kuvakirjat, kirjailijat ja kuvittajat.

Hanke tukee kaupungin strategiassa mainittua elävää kaksikielisyyttä ja monipuolista kulttuuritarjontaa.

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Cecilia Eriksson, Pedagoginen informaatikko, puhelin: 09 310 28778

cecilia.eriksson@hel.fi

Päättäjä

Petteri Huurre
vs.hallintojohtaja