Ohje, vuorotteluvapaa

HEL 2019-013355
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Vuorotteluvapaaohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen mukaisen vuorotteluvapaata koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Vuorotteluvapaaohjetta on päivitetty vastaamaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja siihen on tehty teknisluontoisia muutoksia sanamuotoja täsmentämällä ja lisäämällä linkkejä muiden viranomaisten vuorotteluvapaata koskeviin sivustoihin.

Päätös tullut nähtäväksi 24.01.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja