Hankerahoitus, Erasmus+- hankehaku, Malmin nuorisotalon nuorisovaihto, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-000940
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Erasmus+ -rahoituksen hakeminen Malmin nuorisotalon nuorisovaihtoa varten

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti allekirjoittaa nuorisopalvelukokonaisuuden pohjoisen nuorisotyönalueen Malmin nuorisotyöyksikön Malmin nuorisotalon hakemuksen rahoituksen hakemisesta Erasmus+ ohjelmasta. Nuorisopalvelukokonaisuus edustaa saamansa teknisen mandaatin perusteella, hakuun osallistuvan Associação Sójovem das Saibreiras, Portugalijn Portosta.

Avustuksen kohteena on nuorten vaihto, projekti on nimeltään " " Our Enviroment”. Vaihto tehdään yhdessä Associação Sójovem das Saibreiras, kanssa, joka on antanut mandaatin nuorisopalvelukokonaisuudelle rahoituksen hakemiseen.

Hanke toteutetaan 1.5.–31.12.2020 välisenä aikana. Haettava avustus käytetään hankesuunnitelman mukaisesti.

Haettava avustussumma on kokonaisuudessaan 14 476 €.

Mikäli rahoitus saadaan ja hankkeelle syntyy kuluja Suomessa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala huolehtii siitä, että Laske-kirjanpitojärjestelmään avataan EU-projektinumero, johon hankkeen menot ja tuet kirjataan.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön 13.9.2017 tekemän päätöksen (100 §) mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja päättää ja allekirjoittaa sekä muutoin toimii kaupungin edustajana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman ja sen alaohjelmien toimialansa hankehakemuksissa nykyisen ohjelmakauden (2014–2020) loppuun asti.

Päätös tullut nähtäväksi 17.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sonja Witting, suunnittelija, puhelin: 09 310 79772

sonja.witting@hel.fi

Päättäjä

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja