Hankinta, rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävät vuosina 2020-2024, puitejärjestely

HEL 2020-000957
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen rakennus-, lvia- ja sähkötöiden valvonnan tilaaminen

Yksikön johtaja

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:ltä Mellunmäen metroaseman laiturikatoksen ja metrolaiturin perusparannuksen rakennusteknisten töiden valvontatehtävät 2.9.2020 annetun tarjouksen mukaisesti 62.800,00 euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan ja kohteen lvia- ja sähkötöiden valvonnan tehtävät 5.10.2020 annetun tarjouksen mukaisesti 55.520,00 euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 55H19, rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävien puitesopimus (johtokunnan päätös 16 §, 6.2.2020). Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on HKL:n rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävien puitesopimuksen ensimmäiseksi sijoittunut toimittaja.

Puitesopimuksen mukaisesti yli 60.000 euron toimeksiannot tilataan sopimustoimittajilta puitesopimuskilpailutuksen sijoittumisjärjestyksen perusteella kuitenkin siten, että tilauksia tehtäessä otetaan huomioon toimittajan kapasiteetin riittävyys vaaditussa aikataulussa kyseiseen hankkeeseen.

Valvontatyöt tehdään pääsääntöisesti päiväaikaan, mutta tarjouksissa on varauduttu tarvittaessa myös ilta- ja yötöihin. Mahdolliset ilta- ja yötyöt tehdään vain tarpeen vaatiessa, työvaiheesta riippuen ja tilaajan kanssa ennalta sopien.

Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy on sopivin valinta valvontatehtävien suorittajaksi sekä sijoittumisjärjestyksen että käytettävissä olevien resurssien puolesta.

Kyse on erityisalojen hankintalaki 1398/2016 45 § mukaisesta puitejärjestelystä.

Päätös tullut nähtäväksi 30.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Martemaa, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35034

anna.k.martemaa@hel.fi

Päättäjä

Antti Nousiainen
yksikön johtaja