Seudullinen raideselvitys/metro

HEL 2020-001450
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 22 §

Katsaus seudullisiin raitiotie- ja metroselvityksiin

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiraideliikenteen ekosysteemin kehittäminen seudullisesti kaupunkien yhteistyössä on tarkoituksenmukaista. Aihe on alkaneella vuosikymmenellä erityisen ajankohtainen, sillä niin Helsingillä, Espoolla kuin Vantaalla on lähivuosille mittavia suunnitelmia kaupunkiraideliikenteen laajenemisesta ja siihen tukeutuvasta kaupunkikehityksestä. Yhteisillä ratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittävää hyötyä niin talouden, laadun kuin hankehallinnan näkökulmista. Kokouksessa annetaan tilannekatsaus raitiotieverkkojen seudullista organisointia ja metron seudullista organisointia käsitteleviin selvityksiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi