Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

HEL 2020-001493
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vapaan sivistystyön päällikkö päätti vahvistaa vapaan sivistystyön käyttösuunnitelman määrärahat ajalle 1.1.2020 - 31.12.2020 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 396 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2020–31.12.2020. Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on suomenkielisen vapaan sivistystyön päällikkö. Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 2 200 000 € ja toimintamenot ovat 12 790 000 €.

Päätös tullut nähtäväksi 27.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Suvi Havula, controller, puhelin: 09 310 20425

suvi.havula@hel.fi

Päättäjä

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö