Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, koulujen kerhotoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen 2020, Opetushallitus

HEL 2020-003060
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 53

Opetushallitus, erityisavustus 2020 kouluille kerhotoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetuksen johtaja päätti hakea koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen Opetushallituksen valtionavustusta 205 100 euroa ajalle 1.8.2020 – 31.12.2021. Omarahoitusosuus on 30 % eli 87 900 euroa. Koulun kerhotoimintaa toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisissä kaupungin peruskouluissa. Hakemus ja hakutiedote ovat liitteenä.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hallinto- ja tukipalvelujen pedagogisen asiantuntijan Sami Erikssonin toimimaan koulun kerhotoiminnan valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointi roolissa.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi (diaarinumero: 121/470/2020) valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksen koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Avustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille sekä yksityisille opetuksen järjestäjille, joilla on perusopetuksen järjestämislupa. Helsingin kaupungilla on perusopetuksen järjestämislupa. Koulun kerhotoiminta tukee Helsingin hyvinvointisuunnitelman lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn päämäärää, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi harrastus. Koulun kerhotoiminta edistää lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn toimenpidettä lisätä yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta edistävää harraste- ja vapaa-ajan toimintaa kouluihin. Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista. Koulun kerhotoiminta on osa koulun arkea ja tukee koulun opetussuunnitelman toteutumista.

Kerhoavustus kohdennetaan kouluille 3.-9.luokkalaisten oppilaiden kerhotoimintaan. Helsingissä on tunnistettu, miten lasten ja nuorten vapaa-aika on eriarvoistunut. Osa lapsista jää ilman harrastamista ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa, ja harrastamattomien osuus on korkeampi matalammilla sosioekonomisen statuksen omaavilla perheillä ja tätä kautta se myös keskittyy joihinkin kaupunginosiin. Tähän alueelliseen epätasapainoon pyritään vaikuttamaan jakamalla kouluille rahoitusta kerhotoimintaan enemmän, jos koulun oppilaat ovat vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan harrastaneet vähemmän. Harrastamisena tarkastellaan sekä liikunta-, että taide- ja kulttuuriharrastuksia. Kaupunki pyrkii edelleen lisäämään ulkopuolisten toimijoiden määrää koulun kerhotoiminnan järjestäjissä kehittämällä tiedottamista ja yhteistyötä koulun ja toimijoiden kesken. Tämän lisäksi kehitetään yhteistyörakenteita ja yhteistyötä kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Päätös tullut nähtäväksi 22.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sami Eriksson, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 84062

sami.eriksson@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja